tiistai 10. joulukuuta 2013

Rodulle tyypillisiä sairauksia

"Mittelspitz on erittäin terve rotu, esiintyviä sairauksia ovat oikeastaan vain patellaluksaatio (polven sijoiltaan meno) ja silmäsairauksista PRA, RD ja HC. Epilepsiaa ja Addisonin tautia on todettu jonkin verran englantilaisessa kannassa. Rodulle tyypillisiä sairauksia tai vaivoja mittelspitzeillä ei esiinny."
- Mittelspitz ry

Olen käyttänyt hetken aikaa ja penkonut ajatuksen kanssa koiranettiä ja nimenomaan mitteleiden tilastoja. Nämä asiat ovat jokaisen tarkistettavissa, mutta jätän silti koirien nimet ulkopuolelle, en halua että kukaan luulee tämän olevan hyökkäy jotakuta tiettyä kasvattajaa / koiraa kohtaan. Ei tämä ole mikään hyökkäys. Tämä on vain pieni yhteenveto siitä, miten käsittämättömiä "jalostusvalintoja" rodun sisällä on tehty.

Kaikkiin seuraaviin tilastoihin ja toteamiin on huomioitu kaikki värimuunnokset. © KP

KASVATTAJAT

Mittelspitz kasvattajia on 140 kappaletta, kasvattajista huimat 68 kappaletta ovat aloittaneet kasvatuksensa vuonna 2010 tai myöhemmin. Näistä kuudestakymmenestäkahdeksasta kasvattajasta 15 ovat ehtineet kasvattaa jo vähintään 3 pentuetta. Kaikista kasvattajista yhdeksäntoista keskimääräinen kasvatustahti on 2 tai usempi pentue vuosittain.

Samalla kun tutkin kasvattajatilastoja kiinnitin erityistä huomiota kasvattajien käyttämien narttujen keskimääräiseen jalostusikään. 45 kasvattajan emän keskimääräinen jalostusikä oli alle 3 vuotta. Nartun kanssa ei tietenkään voi odotella loputtomiin ennen pentujen teettämistä, mutta kuka hyötyy narttujen todella aikaisesta jalostuskäytöstä? Kasvattaja ja kasvattajan lompakko? Alin keskimääräinen jalostusikä nartulle oli 1v 4kk. Kahdeksalla kasvattajalla keskimääräinen jalostusikä oli alle 2 vuotta.


JALOSTUSKOIRAT

"Sen minkä nuorena oppii vanhana taitaa" on ilmeisen suosittu motto mittelikasvattajien keskuudessa. Mikään muu ei selittäisi sitä, että seitsemää viime vuonna, 2012, syntynyttä koiraa on ehditty käyttää jalostukseen. Seitsemää korkeintaan kaksivuotiasta koiraa. Yhtä näistä koirista on käytetty jo KAKSI kertaa. Kyseinen uros on nyt 1v 7kk vanha. Seitsemän koiraa sisältävät 5 urosta ja 2 narttua. Jep, kaksi alle kahden vuoden ikäistä narttua joilla on jo pennut. Toinen oli pentujensa aikaan 1v 7kk ja toinen 1v 5kk. Ja nyt ei puhuta mistään 80-luvulla tehdyistä omituisista ratkaisuista, nyt puhutaan tästä ja edellisestä vuodesta, kun kaikilla kasvattajilla on joku mahdollisuus nettiin ja sen rajattomaan tietoon. Mahdollisuus tutkia ja kysellä ja selvittää asioita. Mahdollisuus tehdä parempia ratkaisuja.

Jos seitsemän kuulostaa kovin vähältä, niin voimme tutustua vuonna 2011 syntyneiden koirien jalostuskäyttöön. Nämä koirat ovat siis enintään kolmivuotiaita. Näistä nuorista on 51 koiralla pennut. Pahimmilla tapauksella on jo nyt 7 pentuetta (2v 8kk) seuraajanaan 6 pentuetta (2v 1kk)  ja 5 pentuetta (2v 10kk). 

PENTUEMÄÄRÄT

24 mittelillä on kuusi pentuetta. 31 koiralla on 7-9 pentuetta. Nämä 31 koiraa sisältävät mm. 3 polviltaan tutkimatonta koiraa (joista kahdella ei ole myöskään tutkittu silmiä), kaksi näyttelytuloksetonta koiraa sekä kaksi koiraa joilla on silmistä jokin merkintä. Näistä 31 koirasta viidellä on luonnetesti tai mikä tahansa harrastustulos.

22 koiraa on päätetty käyttää 10-14 pentueeseen. Näistä yhdelläkään ei ole mitään harrastustulosta tai luonnetestiä tehtynä. Kahdelta urokselta puuttuu näyttelytulos kokonaan. Kahdella koiralla on silmistään jokin merkintä. Kahdella uroksella ei ole terveystutkimuksia silmistä ja polvista ollenkaan, mutta molemmilla on siitä huolimatta älyttömät 11  pentuetta!

Vieläkin käytetympiä jalostusuroksia löytyy. 15-19 pentuetta on viidellä eri uroksella. Yhdellä viidestä on silmistään jokin merkintä. Yhdeltä urokselta ei löydy viidestätoista pentueesta huolimatta lainkaan polvi- tai silmätutkimuksia. Näitä viittä koiraa yhdistää se, ettei yksikään niistä ole käynyt luonnetestissä eikä niillä ole harrastustuloksia.
 © Kia Kursi


VIIMEAIKAISET PENTUEET

Viimeaikoina (9.5-21.10) on syntynyt 52 pentuetta joihin yhteensä 221 pentua. Pentueita on syntynyt useille eri kasvattajille sekä huomattavan iso osuus (9kpl) myös kennelnimettöminä.  Seitsemälle kasvattajalle on syntynyt kaksi pentuetta tänä aikana. Kaksi kasvattajaa ovat teettäneet kolme pentuetta sekä yksi kasvattaja kuusi pentuetta. Loput pentueista, reilu kolmasosa, (17kpl) ovat kasvattajille joilla on ollut kyseisenä ajanjaksona vain yksi pentue.

52 pentuetta joista vanhemmilta puuttuu terveystarkastuksista osa (6) tai kaikki (4) kymmenessä pentueessa. Viidesosa toukokuun jälkeisistä pentueista ei siis täytä esimerkiksi mittelspitz yhdistyksen minimi terveysvaatimuksia. Vastaavasti yhdeksässä pentueessa vähintään toiselta vanhemmalta on tutkittu lonkat/kyynärät jota yhdistys ei velvoita tekemään. Näyttelytuloksia puuttuu vähintään toiselta vanhemmalta 14 pentueen tapauksessa, pikavilkaisulla yhdessä tapauksessa kyseessä on ulkomaalainen uros jolta puuttuu Suomen näyttelytulokset, KoiraNet kun ei kerro muiden maiden tuloksista lukuunottamatta titteleitä. Kuudella näistä viimeaikojen jalostuskoirista oli polvet muuta kuin 0/0, silmistä merkintöjä oli myöskin kuudella koiralla. Harrastustuloksia tai luonnetestiä ei pidetä mitteleillä merkityksellisenä. Näistä pentueista neljässä oli jommalla kummalla vanhemmalla jokin harrastetulos tai suoritettu luonnetesti.

Nuoria koiria on käytetty tänäkin aikana innokkaasti, 12 pentueessa isä oli alle 2-vuotias. Nuorin isä oli pentujen syntymähetkellä alle vuoden ikäinen, n. 11kk ja 2vko ja toiseksi nuorin isä oli pentujen syntymäpäivänä 1v 4pv.   Kolmen pentueen emät olivat alle 2-vuotiaita. Nuorimmat emät olivat 1v 5kk sekä 1v 7kk. Mielenkiintoista näiden teinikoirien jalostuskäytöstä tekee se, ettei kumpaakaan nuorimmista uroksista ole terveystutkittu lainkaan, sekä toisella nuorimmista nartuista on toinen polvi 1. Terveyden suhteen aikamoista riskinottoa, kun käytetään noin mahdottoman nuoria koiria. 

Sukusiitosprosentti oli 10 pentueessa 0,00%, suurin sukusiitosprosentti oli 9,29%, loput pentueet sijoittuivat näiden lukemien väliin.

MUUTAMA LUKU

Terveystilastoissa 2005-2012 syntyneet koirat.
Polvet tutkittu: 29% syntyneistä koirista, sairaita 9%.
Silmät tutkittu: 29% syntyneistä koirista, sairaita 6%.
Lonkat tutkittu: 2% syntyneistä koirista, sairaita 53% (C 37%, D tai E 16%)

Keskimääräinen elinikä 88 koiralle (ennen 2012 syntyneet koirat) 7v 1kk. 
Isoin kuolinsyy tapaturmat ja liikennevahingot, 28kpl, 4v 3kk.

49% kasvattajista on aloittanut kasvattamisen 2010 tai myöhemmin.
Näistä kasvattajista 22% on tehnyt jo yli 3 pentuetta.
14% kasvattajista kasvattaa keskimäärin tahtia vähintään 2 pentuetta/vuosi.

Kasvattajista 32% käyttää keskimäärin alle 3v ikäisiä narttuja jalostukseen.
Kasvattajista 6% käyttää keskimäärin alle 2v narttuja jalostukseen.


Viimeaikoina (09.05.13-21.10.13) 

Pentueista 17% kennelnimettömiä.
Pentueista 33% kasvattajille joilla oli kyseisenä aikana vain yksi pentue.
Yksi kasvattaja kasvatti 12% ajanjakson pentueista.

23% pentueista isä alle 2v.
6% pentueista emä alle 2v.

Molemmilla vanhemmilla ei näyttelytulosta: 27%
Molemmilla vanhemmilla ei silmä-/polvitarkkeja: 19%
Tutkittu lonkat ja/tai kyynärät vähintään toiselta vanhemmalta: 17%
Vähintään toiselta vanhemmalta löytyy harraste- tai luonnetestitulos: 8%


 © Kia KursiMITÄ TÄMÄ TARKOITTAA

Ensisijainen tavoitteeni oli kirjailla huomioitani ylös, jotta saisin itse muodostettua kattavamman kuvan nykypäivän mitteleiden kasvatuksesta. Toinen tavoitteeni oli tällä herätellä mitteliä harkitsevia ihmisiä tutkimaan rotua tarkemmin. Tutustukaa, kyselkää, kyseenalaistakaa.

Rotu on vielä suht terve, mutta tilanteeseen ei todellakaan voi tuudittautua. Mitä me tiedämme esimerkiksi lonkka- ja kyynärterveydestä kun kukaan ei tutki koiriaan? Miksi rotuyhdistys ei ole huolissaan muusta kuin polvista ja silmistä - jotka ovat pääsääntöisesti suht terveitä? Onko syynä raha? Polvi- ja silmätarkin kun saa alle satasella ja virallisiin lonkka- ja kyynärkuviin saa varata vähintään tuplaten rahaa?


Jalostustoimikunnan hyväksynnän saamiseksi ja päästäkseen pentulistallle on pentueen täytettävä seuraavat ehdot. Nartun tulee olla iältään 18kk-8v. Uroksen pitää olla vähintään 1v. Molemmilla vanhemmilla tulee olla silmätarkastuslausunto joka saa olla enintään 2v vanha astutushetkellä. Silmien tulee olla oireettomat. Polvien tulee olla 0-1, ja 1-asteiset polvet saa yhdistää vain terveisiin polviin. Näyttelyistä molemmilla tulee olla vähintään 2x eh tai hyväksytty jalostustarkastus. Sukusiitosaste saa olla enintään 6,25. Lisäksi pitää välttää sellaisten koirien yhdistämistä jolla on samoja vikoja. Yhdistys antaa esimerkiksi vioista hammaspuutokset, valkoiset merkit yksivärisissä koirissa, huonot kulmaukset, isot korvat sekä pitkän rungon. LIsäksi yhdistys ei suosittele epileptikoiden tai niiden lähisukulaisten käyttöä eikä tunnetun PRA-, HC- tai RD-kantajan käyttöä jalostukseen. Näiden käyttöä ei kuitenkaan varsinaisesti kielletä.

Henkilökohtaisesti en usko, että rotu olisi vielä mitenkään tuhoon tuomittu. Jos nyt kaikki kasvattajat alkaisivat kiinnittämään huomiota koirien pentuemääriin, teettäisivät myös muita terveystutkimuksia laajasti kunnes koirista olisi niin laaja otanta, että pystyttäisiin määrittelemään rodulle oikeasti tärkeimmät tutkimukseti. Ja mitä tulee nuorien koirien käyttöön - toivon että jokainen kasvattaja opettelisi pistämään jäitä hattuun vaikka kotona/sijoituksessa olisi Maailman Lupaavin junnukoira. Kyllä niitä koiria ehtii myöhemminkin käyttämään, ja jo vuoden odottelu lisää paljastaa monet perinnölliset sairaudet. Toivon että rotu ja yksittäiset pennunottajat eivät joudu maksamaan liian kalliita oppirahoja kasvattajien puolesta kun joku perinnöllinen, hieman myöhemmässä iässä puhkeava, sairaus räjähtää käsiin.


Vaikka mun suhde rotuun perustuu lähinnä Topiin, ja en tiedä ottaisinko koskaan itselleni mitteliä on rodusta tullut lyhyessä ajassa rakas. Vaikka Topi olisi ensimmäinen ja viimeinen mulle tärkeä mitteli niin toivon, että rotu saadaan pidettyä siinä kunnossa, että vuosikymmentenkin päästä voin käydä katselemassa pikkukiihkoilijoiden menoa agiradoilla ja KoiraNetin tilastoja voi tutkia ilman kuvotusta, myötähäpeää tai mielensä pahoittamista.3 kommenttia:

 1. Hyvä analyysi tilastojen pohjalta. Tilastojen pohjalta on tietysti vaikea nähdä niitä yksittäistapauksia, joissa esim. todella nuoren nartun käyttö on ymmärrettävää. Kaikki tilanteet eivät luonnollisestikaan ole yksittäistapauksia, joten siinä mielessä tilastojen valossahan yksittäistapauksilla ei ole väliä.

  Jossain määrin kykenen vielä ymmärtämään nuoren nartun käytön (no en oikeastaan, mutta teoriassa voisin kyetä), mutta urosten kohdalla en vain kykene käsittämään, kun niiltä voidaan tarvittaessa vaikka ottaa spermaa talteen pakkaseen ja siten käyttää jalostukseen kuolemansa jälkeenkin.

  Ja tämä tilannehan ei ole ainoastaan mitteleillä, vaan lähes jokaisella rodulla. Surullisena itsekin olen katonut belgianpaimenkoirayhdistelmiä, joissa luonnepuoli prakaa jo ihan selkeästi jo koiran vanhemmilla, ja välillä tuloksiakin on vain näyttelyistä. Unohdettu että rotu on käyttökoira!

  En tiedä, ehkä olekin bongannut jo, mutta tämä kirjoitus oli mielestäni hyvä näkökulma, joka sai itseni funtsimaan koko rotukoirajalostamisen järkiperäisyyttä: http://www.mydogdna.com/blog/pox-popular-sire-nakokulma-matadorjalostukseen?utm_source=MyDogDNA+News+Finland&utm_campaign=d463e684d5-MyDogDNA_News_FIN_new_prices11_7_2013&utm_medium=email&utm_term=0_904ad58de8-d463e684d5-60660289

  Olisi hirvieän kiva, jos kasvattajat opettelisivat laittamaan pentueiden motiiveja pentusivulle näkyviin. että miksi juuri tämä uros ja tämä narttu ja miksi juuri tähän ajankohtaan (jos koirat nuoria). Moni ei vain halua paljastaa kasvatussuunnitelmiaan näin syvällisesti, vaikka itseäni juuri se usein kiinnostaa. Olen ottanut omat koiranikin yhdistelmistä, jotka eivät paperilla ehkä näytä niin hyvältä, mutta kasvattajan kanssa motiiveista keskusteltuani olen saanut toivomiani vastauksia ja koirat ovat täten vastanneet toiveitani.

  blog.liewec.net

  VastaaPoista
 2. Pennun ostajille/kyselijöille tulee itse paljastettua enemmän syitä yhdistelmään jotta he voivat päättää haluavatko kyseisestä yhdistelmästä pennun. Itsekkin vasta viime aikoina herännyt kuvaamaan Lonkkia,kyynäriä ja selkiä koirillani/osaomistus/sijoitus koirilla. Mutta joka koiralla olen tärkeänä alusta asti rotuun tutustuttua pitänyt polvia ja silmiä. Virheitähän jokaiselle voi sattua vahinkoastumisen muodossa,mutta toivottavasti ne ei kenelläkään koskaan toistu ja nniistä ainakin puhuttaisiin avoimesti,mutta nämä vain minun mietteitäni ja muilla olkoon omansa. Kiitos mahtavasta blogista joka varmasti antaa ajateltavaa uusille ja vanhoille kasvattajille :)

  VastaaPoista
 3. Tämä oli hieno kirjoitus, harmi kun en ole aiemmin törmännyt! Nykytilanteessa en itse näe juuri eroa tähän, toki koiranettiä tutkimalla tilastot voisivat näyttää muutosta johonkin suuntaan.

  VastaaPoista